Έναρξη Εγγραφών

Το σχολικό έτος 2018-2019 εφαρμόσαμε έμπρακτα τις ιδέες μας με την ουσιαστική αρωγή των μαθητών και γονέων:

Ενσωμάτωση Ύλης Πανελλαδικών εξετάσεων από τη Β’ Λυκείου σε προχωρημένες τάξεις.

Πρόγραμμα Σπουδών εναρμονισμένο με το νέο σύστημα πανελλαδικών από την Α΄ Λυκείου.

Τακτική ενημέρωση ανά εβδομάδα με αναλυτικά σχόλια και βαθμολογία .

Μικρός αριθμός μαθητών ανά τάξη, έπειτα από διαγνωστικά διαγωνίσματα εγγραφής.

Ομοιογενείς τάξεις έπειτα από εξειδικευμένα διαγνωστικά τεστ.

Απόλυτα εξειδικευμένοι και έμπειροι καθηγητές στο επιστημονικό τους αντικείμενο.

Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού από πετυχημένους επαγγελματίες.

Προσωπικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης.

Προσωπικές σημειώσεις ανά μάθημα έπειτα από ενδελεχή έρευνα.

Δωρεάν παροχή και ανάλυση του ψυχομετρικού τεστ επαγγελματικής κλίσης του Πανεπιστημίου Αθηνών horizon σε συνεργασία με τη συγγραφική ομάδα του βιβλίου ΄΄Πάμε Πανεπιστήμιο΄΄.

Μόνιμη συνεργασία με ψυχολόγους για τη διαχείριση του άγχους των μαθητών μας .

Εβδομαδιαία οργανωμένα διαγωνίσματα εκτός του ωραρίου διδασκαλίας.

Σεμινάρια Πρότυπου τρόπου Επίλυσης ασκήσεων των Τρίωρων Διαγωνισμάτων από τους καθηγητές.

Εξειδικευμένοι καθηγητές βάσει μεταπτυχιακών στις μαθησιακές δυσκολίες και βοήθεια στους μαθητές με τη χρήση τεστ/δοκιμασιών.

Παροχή εξειδικευμένων τεστ για τις Μνημονικές δοκιμασίες που αφορούν τη μνημονική λειτουργία και αποσκοπούν στην αξιολόγηση της ικανότητας απομνημόνευσης .

Σεμινάρια αναλυτικής παρουσίασης Επίλυσης Ασκήσεων διαγωνισμάτων.

Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου σε συνεργασία με τους μαθητές και τους γονείς τους.

Προγραμματισμός Μελέτης Διαβάσματος με βάση την απόδοση του μαθητή.

Ειδικά Σεμινάρια για τους μαθητές που εξετάζονται προφορικά από εξειδικευμένους καθηγητές

Σεμινάρια Ανάλυσης Σχολών και Εναλλακτικής καριέρας για κάθε επιστημονικό πεδίο.

Άμεση ενημέρωση γονέων για όλα τα δρώμενα του Φροντιστηρίου

Συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο, προσηλωμένοι στην επιτυχία των μαθητών μας, εφαρμόζουμε ΑΠΌ ΤΗ ΝΈΑ ΣΧΟΛΙΚΉ ΧΡΟΝΙΑ νέες πρακτικές:

Διαγραμματική απεικόνιση απόδοσης μαθητών, για ακόμα πιο αναλυτική και μεθοδική παρουσίαση της δυνατότητας βελτίωσης τους.

On line Διαγωνίσματα που ο μαθητής επιλύει σε συγκεκριμένη ώρα και χρόνο.

Τακτική παρουσίαση από ειδικούς των επαγγελμάτων με προοπτική και δυνατότητα επίσκεψης στους χώρους εργασίας.

Ενσωμάτωση Νέων τεχνολογιών στο μάθημα. Δυνατότητα αποστολής αρχείων μαθημάτων στους μαθητές.

Εξαγωγή μορίων έπειτα από κάθε κύκλο διαγωνισμάτων και σχολές όπου ο μαθητής εισέρχεται με τη συγκεκριμένη μοριοδότηση .

Σεμινάρια επίδρασης εξωτερικών παραγόντων στο διάβασμα από εξειδικευμένους Βιολόγους.

Συνεχείς Ενημερώσεις στους γονείς έπειτα από κάθε κύκλο Διαγωνισμάτων.

Αναλυτική ηλεκτρονική καταγραφή της ημερήσιας διδασκαλίας σε βιβλίο ύλης και Προγραμματισμός Ύλης άμεσα προσβάσιμος από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα

Σεμινάρια προχωρημένης Φυσική, Χημείας, Μαθηματικών & Βιολογίας από εξειδικευμένους καθηγητές και ενσωμάτωση τους σε επαγγελματικούς τομείς σύγχρονης εποχής.

Ίδρυση Ομάδων Ρητορικής για την ενίσχυση της επιχειρηματολογίας των μαθητών.

Εκπαιδευτικό σύστημα Φροντιστηρίου

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους  εφαρμόσαμε έμπρακτα τις ιδέες μας με την ουσιαστική αρωγή των μαθητών και γονέων:

 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΎΝ.
 • Τακτική ενημέρωση ανά εβδομάδα με αναλυτικά σχόλια και βαθμολογία .
 • Μικρός αριθμός μαθητών ανά τάξη, έπειτα από διαγνωστικά διαγωνίσματα εγγραφής.
 • Ομοιογενείς τάξεις έπειτα από εξειδικευμένα διαγνωστικά τεστ.
 • Απόλυτα εξειδικευμένοι και έμπειροι καθηγητές στο επιστημονικό τους αντικείμενο.
 • Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού από πετυχημένους επαγγελματίες.
 •  Προσωπικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης.
 •  Προσωπικές σημειώσεις ανά μάθημα έπειτα από ενδελεχή έρευνα.
 •  Δωρεάν παροχή και ανάλυση του ψυχομετρικού τεστ επαγγελματικής κλίσης του Πανεπιστημίου Αθηνών horizon σε συνεργασία με τη συγγραφική ομάδα του βιβλίου ΄΄Πάμε Πανεπιστήμιο΄΄.
 •  Μόνιμη συνεργασία με ψυχολόγους για τη διαχείριση του άγχους των μαθητών μας .
 • Εβδομαδιαία οργανωμένα διαγωνίσματα εκτός του ωραρίου διδασκαλίας.
 • Ενσωμάτωση Ύλης Πανελλαδικών εξετάσεων από τη Β’λυκείου σε προχωρημένες τάξεις.
 • Πρόγραμμα Σπουδών εναρμονισμένο με το νέο σύστημα πανελλαδικών από την Α΄ Λυκείου.
 • Σεμινάρια Πρότυπου τρόπου Επίλυσης ασκήσεων των Τρίωρων Διαγωνισμάτων από τους καθηγητές.
 • Εξειδικευμένοι καθηγητές βάσει μεταπτυχιακών στις μαθησιακές δυσκολίες και  βοήθεια στους μαθητές με τη χρήση τεστ/δοκιμασιών.
 • Παροχή εξειδικευμένων τεστ για τις Μνημονικές δοκιμασίες που αφορούν τη μνημονική λειτουργία και αποσκοπούν στην αξιολόγηση της ικανότητας απομνημόνευσης 
 • Σεμινάρια Προχωρημένης Φυσικής από τους καθηγητές του Φροντιστηρίου μας.
 • Σεμινάρια αναλυτικής παρουσίασης Επίλυσης Ασκήσεων διαγωνισμάτων.
 • Εκπαιδευτική εκδρομή για την παροχή κινήτρων στους μαθητές μας.
 • Μόνιμη ομάδα μελέτης από τις 15.00μ.μ.-21.00 μ.μ. καθημερινά
 • Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου σε συνεργασία με τους μαθητές και τους γονείς τους.
 • Τεστ Μνημονικών διαδικασιών και μαθησιακού επιπέδου σε όσους μαθητές το επιλέξουν από εξειδικευμένους καθηγητές.
 • Προγραμματισμός Μελέτης Διαβάσματος με βάση την απόδοση του μαθητή.

Συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο, προσηλωμένοι στην επιτυχία των μαθητών μας, εφαρμόζουμε νέες πρακτικές:

 • Διαγραμματική απεικόνιση  απόδοσης μαθητών, για ακόμα πιο αναλυτική και μεθοδική παρουσίαση της δυνατότητας βελτίωσης τους.
 • on line Διαγωνίσματα που ο μαθητής επιλύει σε συγκεκριμένη ώρα και χρόνο.
 •  Τακτική  παρουσίαση από ειδικούς των επαγγελμάτων με προοπτική και δυνατότητα επίσκεψης στους χώρους εργασίας.
 • Ενσωμάτωση Νέων τεχνολογιών στο μάθημα.Δυνατότητα αποστολής αρχείων μαθημάτων στους μαθητές.
 • Σεμινάρια επίδρασης εξωτερικών παραγόντων στο διάβασμα από εξιδικευμένους Βιολόγους.
 • Συνεχείς Ενημερώσεις στους γονείς έπειτα από κάθε κύκλο Διαγωνισμάτων.

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!

Συγχαίρουμε τους μαθητές του φροντιστηρίου μας  που  με τις βαθμολογίες τους εισέρχονται στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δίνουμε τις θερμότερες ευχές μας και ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη μετέπειτα ζωή τους.

Λίστα Επιτυχόντων 2020-2021

Αναστασιάδης Νικόλας                                      Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

Βεληβασάκη Χριστίνα                                        Κτηνιατρική ΑΠΘ

Γκολέμη Φανή                                                     Ιστορία Τέχνης ΑΣΚΤ

Θεοδωράκης Κωνσταντίνος                             Τουρισμού Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Καζάκου Δήμητρα                                               Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν.Κρήτης

Κ.Α .                                                                      Διοίκηση Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ

Καπνάκης Δημήτρης                                           Σχολή Πλοιάρχων ΑΕΝ

Κεφαλογιάννη Μαρία                                           Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Παν.Πατρών

 Κουτεντάκη Χρύσα                                               Εργοθεραπείας ΠΑΔΑ

Λαγουβάρδου Μάρθα                                            Παιδαγωγικό Παν.Κρήτης

Λυδακάκη Μαρίνα                                                 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΟΠΑ

Μαγκουσάκης Μύρων                                           Οικονομικό ΠΑν.Κρήτης

Μαράκης Νίκος                                                      Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ

Μαριδάκης Γιώργος                                              Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών Παν.ΣΤ.Ελλάδας

Μαρκομιχελάκη Αθηνά                                          Πληροφορική Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ματαλλιωτάκης Μύρων                                       ΤΕΦΑΑ Αθηνών

           

 Νεονάκη Ιωάννα                                                  Χημεία Διεθνές ΠΑνεπιστήμιο Ελλάδας

Νεονάκης Γιώργος                                               Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ

 Ξένου Νεφέλη                                                      Εσωτερική Αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός Αντικειμένων ΠΑΔΑ

Μπιτζαράκης Αλέξανδρος                                                                       Γεωγραφία Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 Γ.Θ.                                                                        Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ                                           

 Ξυπάκη Αναστασία                                             Λογιστική και Χρηματοοικονομική ΕΛΜΕΠΑ

  Παπαδάκη Δέσποινα                                         Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ

Σπιθούρης Γρηγόρης                                          Περιβάλλοντος Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  Σ.Κ                                                                      Λογιστική και Χρηματοοικονομική ΕΛΜΕΠΑ

  Σ.Α.                                                                     Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν.Κρήτης

  Ταμπάκης Γιώργος                                           Επιστήμη Υπολογιστών Παν.Κρήτης

  Τρουλάκης Μιχάλης                                        Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΑΕ

Τσάφκας Άγγελος                                              Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ

Τσικριτσάκη Ελένη                                            Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΑΜΑΚ

Φ.Γ .                                                                   Ψυχολογία Παν.Κρήτης

  Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος                         Λογιστική και Χρηματοοικονομική ΕΛΜΕΠΑ

   Χατζηδιαμαντής Θεμιστοκλής                     Λογιστική και Χρηματοοικονομική ΕΛΜΕΠΑ

  Χρονάκης Γιώργος                                        Οικονομικών Επιστημών Παν.Κρήτης

Στατιστικά Φροντιστηρίου

 Ποσοστό Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πανελλαδικώς:60.8%

Ποσοστό Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από   95%

Ποσοστό Εισαγωγής Μαθητών Στις τρεις Πρώτες Επιλογές του Μηχανογραφικού Δελτίου από   90%!

Όλοι οι μαθητές που αναφέρονται ονομαστικά έχουν δώσει τη συναίνεση τους για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων και της σχολής εισαγωγής τους.

Καλή Επιτυχία!

Φωτογραφία του χρήστη ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Μέσα από την καρδιά μας ,ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Ας είναι η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων η αφετηρία για την ευόδωση όλων σας των ονείρων.