Το Φροντιστήριο


Από σχολικό έτος 2010-2011 εφαρμόσαμε έμπρακτα τις ιδέες μας με την ουσιαστική αρωγή των μαθητών και γονέων:

 • Τακτική ενημέρωση ανά μήνα με αναλυτικά σχόλια και βαθμολογία
 •  Μικρός αριθμός μαθητών ανά τάξη, έπειτα από διαγνωστικά διαγωνίσματα εγγραφής
 • Απόλυτα εξειδικευμένοι και έμπειροι καθηγητές στο επιστημονικό τους αντικείμενο
 • Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού από πετυχημένους επαγγελματίες
 •  Προσωπικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης
 •  Προσωπικές σημειώσεις ανά μάθημα έπειτα από ενδελεχή έρευνα

Τη νέα σχολική χρονιά συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο, προσηλωμένοι στην επιτυχία των μαθητών μας, εφαρμόζοντας νέες πρακτικές:

 • Διαγραμματική απεικόνιση  απόδοσης μαθητών, για ακόμα πιο αναλυτική και μεθοδική παρουσίαση της δυνατότητας βελτίωσης τους
 • Εβδομαδιαία οργανωμένα διαγωνίσματα εκτός του ωραρίου διδασκαλίας 
 • Τακτική ανά μήνα παρουσίαση από ειδικούς των επαγγελμάτων με προοπτική και δυνατότητα επίσκεψης στους χώρους εργασίας
 • Δωρεάν ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικής κλίσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μηνιαία συνεργασία με ειδικευμένο παιδοψυχολόγο και διαιτολόγο
 • Οργάνωση ομάδων ρητορικής για τη βελτίωση της δυνατότητας επιχειρηματολογίας των μαθητών

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το φροντιστήριο μας , σε συνεργασία με ειδικούς, καταρτίζει στη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς τους μαθητές για την επιτυχία των στόχων που έχουν θέσει:

 • Λαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις
 • Αναλύει το ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικής κλίσης HORIZON
 • Διεξάγει τακτικά σεμινάρια με ομιλητές επιτυχημένους επαγγελματίες από όλες τις κατευθύνσεις, με δυνατότητα επισκέψεων στους χώρους εργασίας τους
 • Διευκρινίζει για τυχόν ασάφειες στις σχολές και παρουσιάζει πανεπιστημιακά τμήματα
 • Βοηθάει ενεργά στη σύνταξη του μηχανογραφικού, παρέχοντας ενδείξεις επαγγελματικής ανέλιξης, στατιστικά στοιχεία ΑΣΕΠ, σε ποιο Π.Ε. ή Τ.Ε εντάσσονται οι απόφοιτοι κάθε σχολής
 • Παρέχει συμβουλές , βασισμένο στην προσωπικότητα , τις γνώσεις και τη δυναμική κάθε υποψηφίου

Ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικής κλίσης

Το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών. Το HORIZON κατασκευάστηκε εξαρχής στην ελληνική γλώσσα και με βάση το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το Τεστ HORIZON αποτελείται από 190 ερωτήσεις που περιγράφουν διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες. Το άτομο καλείται να δηλώσει σε μια 6βάθμια κλίμακα το βαθμό, στον οποίο θα τον ενδιέφερε να ασχοληθεί επαγγελματικά στο μέλλον με κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες. Τα αποτελέσματά του τεστ βγαίνουν άμεσα και δίνουν το προφίλ των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή προτείνοντας του συγκεκριμένες σχολές (οι οποίες ταιριάζουν με την προσωπικότητά του και υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο).

Ο χρόνος, που απαιτείται για να ολοκληρώσει ένας μαθητής το τεστ, ανέρχεται σε 25 με 30 λεπτά.Τα βασικά πλεονεκτήματα του Τεστ Horizon είναι τα ακόλουθα:

Είναι on-line κάτι που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να το συμπληρώσει οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιονδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση στο Internet.    Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ σε αρχείο PDF.    Μετρά 38 επιμέρους επαγγελματικές κατηγορίες (τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο τεστ στην Ελλάδα), οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε σύντομες παραγράφους έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εύκολα, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.    Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα κάθε ατόμου συσχετίζονται με όλες τις σχολές που υπάρχουν στο μηχανογραφικού δελτίο.

Υπεύθυνη ανάπτυξης του ερωτηματολογίου είναι η Δρ. Γεωργία Αθ. Κουμουνδούρου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό» του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Εκπαιδευτικός, Πτυχιούχος Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (κατεύθυνση: Ψυχολογία) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός συνεργάτης στην ανάπτυξη και εγκυροποίηση του τεστ είναι ο Δρ. Ιωάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 


Profiler

 

Το Profiler, Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας (ΤΕΧΑΠ) είναι το πρώτο τεστ προσωπικότητας που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, και σχεδιάστηκε για να μετρά τις πέντε βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε παραγόντων (Big – Five). Αξιολογώντας τις πέντε αυτές διαστάσεις μπορούμε να περιγράψουμε αλλά και να αναλύσουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα όπως αυτή εκφράζεται στην καθημερινή αλληλεπίδραση του ατόμου με τους γύρω του (οικογένεια, εργασιακό χώρο, κοινωνικές δραστηριότητες κλπ.).

Μετράει συνολικά 30 χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Κοινωνικότητα, Αυτοπεποίθηση, Ενεργητικότητα, Αναζήτηση Συγκινήσεων, Θετικά Συναισθήματα, Άγχος, Φαντασία, Αισθητική, Φιλοδοξίες, Αυτοπειθαρχία κ.α.)

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Τεστ Profiler είναι τα ακόλουθα:

 • Είναι on-line κάτι που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να το συμπληρώσει οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιονδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση στο Internet.
 • Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ σε αρχείο PDF.
 • Μετρά συνολικά 30 χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά σε σύντομες παραγράφους έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εύκολα, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.