• Τακτική ενημέρωση ανά εβδομάδα .
  • Ολιγομελείς ομοιογενείς τάξεις.
  • Εξειδικευμένοι και έμπειροι καθηγητές.
  • Διδασκαλία Προγράμματος Σπουδών για την Α’ Λυκείου με το νέο σύστημα και τη Τράπεζα Θεμάτων.
  • Στη Β’ Λυκείου Εισαγωγή στην Ύλη των Πανελλαδικών.
  • Προσωπικές σημειώσεις ανά μάθημα.
  • Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Μηνιαία συνεργασία με ειδικευμένο παιδοψυχολόγο.

Επικοινωνία

Close
Κεντρικό

Διεύθυνση: Ριζηνίας 69 & Λασαίας 21

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810-313170

Παράρτημα

Διεύθυνση: Στρυμώνος 7

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810-263580

Email: kain.mathisi@gmail.com

Facebook Page

Instagram Page

Καινοτόμος Μάθηση


Προγράμματα Σπουδών εξειδικευμένα για τις ανάγκες κάθε τάξης


Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: Προετοιμασία με όλες τις παροχές του επιτυχημένου μας Συστήματος για την απόλυτη επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ: Προετοιμασία των μαθημάτων της τάξης και εισαγωγή στην Ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ: Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνο με την Νέα Ύλη και τη Τράπεζα θεμάτων.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Προετοιμασία για το σχολείο και προετοιμασία γνώσεων για το Λύκειο.

Το Φροντιστήριο

Από το 2010 με το μοναδικό μας μαθητοκεντρικό σύστημα χτίζουμε μαζί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιτυχία των παιδιών σας στις πανελλαδικές εξετάσεις,αλλά και στα μαθήματα κάθε τάξης!

Τα 10 προηγούμενα χρόνια, εφαρμόσαμε έμπρακτα τις ιδέες μας με την ουσιαστική αρωγή των μαθητών και γονέων. Συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο, προσηλωμένοι στην επιτυχία των μαθητών μας, εφαρμόζουμε και την Νέα Σχολική Χρονιά τις πρακτικές μας , που μάς έκαναν Συνώνυμο της επιτυχίας!

Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON

Το Φροντιστήριο μας Συνεργάζεται από την έναρξη του με την εταιρία orientum η οποία εκπαιδεύει τους συμβούλους καθηγητές για την παροχή εξειδικευμένης ανάλυσης του ΤΕΣΤ HORIZON.

Το HORIZON είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών. Το HORIZON κατασκευάστηκε εξαρχής στην ελληνική γλώσσα και με βάση το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Επίσης συνεργαζόμαστε με την εταιρία και παρέχουμε συμβουλές μέσω του βιβλίου ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Δυνατότητα Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Το Φροντιστήριο μας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές του να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά το σύνολο των μαθημάτων που παρέχονται σε όλες τις τάξεις.

Η παρακολούθηση γίνεται από καταρτισμένους καθηγητές και ειδικό εξοπλισμό σε κάθε τάξη ώστε το μάθημα να γίνεται σαν να είναι ο μαθητής μέσα στη τάξη.

Το φροντιστήριο συνεργάζεται με την επαγγελματική πλατφόρμα της zoom προκειμένου να έχει όλα τα πλεονεκτήματα ενός διαδραστικού μαθήματος.( Διαμοιρασμός οθόνης, γραφίδα ώστε η οθόνη του καθηγητή να γίνεται λευκοπίνακας, κανένα όριο χρόνου, λειτουργίες τάξης)

Καινοτόμος Μάθηση. Φροντιστηριακός Οργανισμός

Προσφέρουμε όλα τα εχέγγυα για μια εξασφαλισμένη εισαγωγή στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Επιλογής σας.

Με το επιτυχημένο Σύστημα μας, προετοιμάζουμε τους μαθητές μας σε κάθε τάξη , με στόχο την απόλυτη επιτυχία.

Στο Γυμνάσιο βάζουμε τις βάσεις , καλύπτουμε κενά, προετοιμάζουμε τους μαθητές για το σχολείο.

Στην Α’ Λυκείου , λύνουμε τη τράπεζα θεμάτων και κατοχυρώνουμε το βαθμό σε όλα τα μαθήματα .

Στη Β΄ Λυκείου εξειδικεύουμε το Πρόγραμμα Σπουδών, προσέχουμε τους βαθμούς του σχολείου και αρχίζουμε ομαλά τα μαθήματα της Γ Λυκείου.

Στη Γ’ Λυκείου με το μοναδικό μας σύστημα επιτυγχάνουμε την εισαγωγή μας στο Πανεπιστήμιο.

Μάθετε Περισσότερα