Οι σημερινές ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις σε συνδυασμό με τις αλλαγές που παρατηρούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα επιτείνουν την αγωνία και τον προβληματισμό για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών σας.

Η «Καινοτόμος Μάθηση» εφοδιάζει τους μαθητές της με όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων, να ανακαλύψουν και να οδηγηθούν στην καταλληλότερη επαγγελματική επιλογή μέσω της υπεύθυνης επιστημονικής στήριξης προσανατολισμού.

Σας Περιμένουμε να μας Γνωρίσετε και να διαπιστώσετε την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό μας.

Επικοινωνία

Close
Διεύθυνση: Ριζηνίας 69 & Λασαίας 21

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810-313170

Email: kain.mathisi@gmail.com

Facebook Page

Καινοτόμος Μάθηση

Βρισκόμαστε Δίπλα στον Μαθητή τόσο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και ψυχολογικά, βοηθώντας τον να διαχειριστεί το άγχος αλλά και να ανακαλύψει την κατάλληλη επαγγελματική καριέρα!

Το Φροντιστήριο

Από το 2011 μαζί χτίζουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιτυχία των παιδιών σας στις πανελλαδικές εξετάσεις! Τα 10 προηγούμενα χρόνια, εφαρμόσαμε έμπρακτα τις ιδέες μας με την ουσιαστική αρωγή των μαθητών και γονέων. Συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο, προσηλωμένοι στην επιτυχία των μαθητών μας, εφαρμόζουμε και την Νέα Σχολική Χρονιά νέες πρακτικές!

Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON

Το HORIZON είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών. Το HORIZON κατασκευάστηκε εξαρχής στην ελληνική γλώσσα και με βάση το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας Profiler

Το Profiler είναι το πρώτο τεστ προσωπικότητας που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, και σχεδιάστηκε για να μετρά τις πέντε βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε παραγόντων (Big – Five).

Καινοτόμος Μάθηση. Φροντιστηριακός Οργανισμός

Προσφέρουμε όλα τα εχέγγυα για μια εξασφαλισμένη εισαγωγή στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Επιλογής σας.

Μάθετε Περισσότερα