Έναρξη Εγγραφών

Το φροντιστήριο Καινοτόμος Μάθηση ανακοινώνει ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2011-2012 ξεκίνησαν για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου,καθώς και του ΕΠΑΛ.Οι ώρες εγγραφών είναι 9-2 π.μ. και 5-9 μ.μ.

τηλ.2810-313170    Ριζινίας 69 & Λασαίας 21