Το φροντιστήριο μας , σε συνεργασία με ειδικούς, καταρτίζει στη διάρκεια όλης της

σχολικής χρονιάς τους μαθητές για την επιτυχία των στόχων που έχουν θέσει:

  • Λαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις
  • Αναλύει το ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικής κλίσης HORIZON
  • Διεξάγει τακτικά σεμινάρια με ομιλητές επιτυχημένους επαγγελματίες από όλες τις κατευθύνσεις,με δυνατότητα επισκέψεων στους χώρους εργασίας τους
  • Διευκρινίζει για τυχόν ασάφειες στις σχολές και παρουσιάζει πανεπιστημιακά τμήματα
  • Βοηθάει ενεργά στη σύνταξη του μηχανογραφικού,παρέχοντας ενδείξεις επαγγελματικής ανέλιξης, στατιστικά στοιχεία ΑΣΕΠ,σε ποιο Π.Ε. ή Τ.Ε εντάσσονται οι απόφοιτοι κάθε σχολής
  • Παρέχει συμβουλές , βασισμένο στην προσωπικότητα , τις γνώσεις και τη δυναμική κάθε υποψηφίου