Διαγωνίσματα καλοκαιριού

Αναρτήθηκαν στα προτεινόμενα θέματα τα διαγωνίσματα που έγραψαν οι μαθητές μας στη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας

Published by

Καινοτόμος Μάθηση

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης