Το Φροντιστήριο μας Συνεργάζεται από την έναρξη του με την εταιρία orientum η οποία εκπαιδεύει τους συμβούλους καθηγητές για την παροχή εξειδικευμένης ανάλυσης του ΤΕΣΤ HORIZON.

Το HORIZON είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών. Το HORIZON κατασκευάστηκε εξαρχής στην ελληνική γλώσσα και με βάση το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Επίσης συνεργαζόμαστε με την εταιρία και παρέχουμε συμβουλές μέσω του βιβλίου ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.