Προγράμματα Σπουδών εξειδικευμένα για τις ανάγκες κάθε τάξης


Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: Προετοιμασία με όλες τις παροχές του επιτυχημένου μας Συστήματος για την απόλυτη επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ: Προετοιμασία των μαθημάτων της τάξης και εισαγωγή στην Ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ: Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνο με την Νέα Ύλη και τη Τράπεζα θεμάτων.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Προετοιμασία για το σχολείο και προετοιμασία γνώσεων για το Λύκειο.