Τεχνολογικό Λύκειο

Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                                         2
ΕΚΘΕΣΗ                                                   2  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ                           2/2ΣΥΝΟΛΟ 8 ώρες εβδομαδιαίως

Γ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ             2

ΕΚΘΕΣΗ                          2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   2/2

ΣΥΝΟΛΟ 8 ώρες εβδομαδιαίως