Θεωρητική

Θεωρητική Κατεύθυνση
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΕΚΘΕΣΗ 2
 Μαθήματα Επιλογής

Μαθηματικά  

Βιολογία Γ.Π.      

 

2

2

Σύνολο: 13-15 ώρες Εβδομαδιαίως.
Advertisements