Θεωρητική Κατεύθυνση
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2+1
Σύνολο: 16 ώρες Εβδομαδιαίως.