Πρόγραμμα Σπουδών – Διετής Κύκλος Προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΑΡΧΑΙΑ 4(γραμματική -συντακτικό-άγνωστα κείμενα-γνωστό)
ΙΣΤΟΡΙΑ 1
ΕΚΘΕΣΗ+ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2+1

1

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
2+1
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ
1
ΧΗΜΕΙΑ
2
ΑΡΧΑΙΑ (ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ)
1
   

Σύνολο : 8-  15 ώρες εβδομαδιαίως