ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(Άλγεβρα και Γεωμετρία)
3+2
ΕΚΘΕΣΗ+ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2+1
ΑΡΧΑΙΑ 2+2
ΦΥΣΙΚΗ
2
ΧΗΜΕΙΑ
1
Σύνολο : 13 ώρες εβδομαδιαίως