ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2

 

ΣΥΝΟΛΟ                                          6 ώρες εβδομαδιαίως