Β Θετική


Φυσική:

4ο Επαναληπτικό-Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5-Μάιος

4ο Επαναληπτικό-Μάιος 2019

3ο Επαναληπτικό-Κινητική θεωρία/Θερμοδυναμική 3/2019

3ο Επαναληπτικό- 3/2019

2ο Επαναληπτικό-Οριζόντια βολή – Ο. Κ. Κ. – Ορμή-1/2019

1ο Επαναληπτικό-Μηχανική-10/2018

1ο Επαναληπτικό-10/2018

1ο Επαναληπτικό-10/2018

5ο Επαναληπτικό

4ο Επαναληπτικό

3ο Επαναληπτικό-ΜΗΧΑΝΙΚΉ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1ο Επαναληπτικό-Μηχανική

1ο Επαναληπτικό-Μηχανική

1ο Επαναληπτικό-Μηχανική

4ο Επαναληπτικό

3ο Επαναληπτικό-Ιδανικά Αέρια – Θερµοδυναµική

2ο Επαναληπτικό-Μηχανική

1ο Επαναληπτικό-Οριζόντια Βολή και Κυκλική Κίνηση

1ο Επαναληπτικό-Μηχανική

1ο Επαναληπτικό-Μηχανική

Ολικό διαγώνισμα

Ιδανικά αέρια-Θερμοδυναμική

Πυκνωτές

Μηχανική

Γενικής Παιδείας

φυσική κατ β λυκείου

1ο Επαναληπτικό: Μηχανική

Θερμοδυναμική ιδανικά αερια

νόμοι των ιδανικών αεριων

Ιδανικά Αέρια-κινητική θεωρία

Στατικός Ηλεκτρισμός – συνεχές ρεύμα

Μηχανική-κινητική θεωρία

Άλγεβρα:

4ο Επαναληπτικό-ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-Μάιος 2019

3ο Επαναληπτικό-3/2019

2ο Επαναληπτικό-ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ-1/2019

2ο Επαναληπτικό-1/2019

1ο Επαναληπτικό-11/2018

1ο Επαναληπτικό-11/2018

4ο Επαναληπτικό

3ο Επαναληπτικό-Πολυώνυμα-Εκθετική

3ο Επαναληπτικό

3ο Επαναληπτικό-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΕΚΘΕΤΙΚΑ

2ο Επαναληπτικό

2ο Επαναληπτικό

1ο Επαναληπτικό-Συναρτήσεις – τριγωνομετρία

1ο Επαναληπτικό

4ο Επαναληπτικό

2ο Επαναληπτικό-Τριγωνομετρία – Συναρτήσεις – Εξισώσεις

2o Επαναληπτικό

1ο Επαναληπτικό-ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ (Α’ ΜΕΡΟΣ)

1ο Επαναληπτικό

1ο Επαναληπτικό-Μη γραµµικά συστήµατα-συναρτήσεις τριγωνοµετρία .

Ολικό διαγώνισμα

3ο επαναληπτικό: Πολυώνυµα – Τριγωνοµετρία

2o επαναληπτικό: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ , ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

1ο Επαναληπτικό: Συστήματα & Συναρτήσεις

Επαναληπτικό 1

Επαναληπτικό 2

Γεωμετρία:

1ο Επαναληπτικό-οκτ/2018

1ο Επαναληπτικό-οκτ/2018

1ο Επαναληπτικό-κεφ 9-10-11

2ο Επαναληπτικό-Μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο-Εμβαδά-Κανονικά πολύγωνα

1ο Επαναληπτικό

Ολικό διαγώνισμα

3ο επαναληπτικό

2ο επαναληπτικό: Επαναληπτικό Χριστουγέννων

1ο Επαναληπτικό

ΚΕΦ 9 , 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 , 9.1-9.5

Μαθηματικά κατεύθυνση

4ο Επαναληπτικό-Μάιος 2019

3ο Επαναληπτικό-Διανύσματα/Ευθεία-3/2019

3ο Επαναληπτικό-Ευθεία – Κύκλος-3/2019

2ο Επαναληπτικό-ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ – ΕΥΘΕΙΑ-1/2019

1ο Επαναληπτικό-Διανύσματα-10/2018

3ο Επαναληπτικό-Ευθεία –Κύκλος

2ο Επαναληπτικό-Διανύσματα-Ευθεία

1ο Επαναληπτικό-Διανύσματα

1ο Επαναληπτικό

5ο Επαναληπτικό

4ο Επαναληπτικό

4ο Επαναληπτικό

3ο Επαναληπτικό

2ο Επαναληπτικό

2ο Επαναληπτικό 1.1 -1.4

1ο Επαναληπτικό

Ολικό διαγώνισμα

ΕΥΘΕΙΑ , ΚΥΚΛΟΣ

3ο επαναληπτικό: Ευθεία – Κύκλος

2ο επαναληπτικό: Διανύσματα – Ευθεία

1ο Επαναληπτικό ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

1ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στα διανύσματα

ΚΥΚΛΟΣ-ΕΥΘΕΙΑ

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ-ΕΥΘΕΙΕΣ

Χημεία:

4ο Επαναληπτικό-Μάιος 2019

4ο Επαναληπτικό-Μάιος 2019

4ο Επαναληπτικό-Μάιος 2019

3ο Επαναληπτικό- εφ’όλης της ύλης- 2/2019

3ο Επαναληπτικό-Αλκένια – Αλκίνια-2/2019

2ο Επαναληπτικό-1/2019

1ο Επαναληπτικό-Ονοματολογία – Ισομέρεια-10/2018

1ο Επαναληπτικό-κεφ 1-10/2018

1ο Επαναληπτικό-Οργανικές Ενώσεις – Ομόλογες Σειρές – Ονοματολογία-10/2018

5ο Επαναληπτικό

4ο Επαναληπτικό

3ο Επαναληπτικό-Αλκοόλες

3ο Επαναληπτικό-Αλκανια_αλκένια_αλκίνια

3ο Επαναληπτικό-αντιδρασεις προσθηκης

3ο Επαναληπτικό

2ο Επαναληπτικό

2ο Επαναλητικό

2ο Επαναληπτικό-μέχρι αλκίνια

1ο Επαναληπτικό

1ο Επαναληπτικό

3ο Επαναληπτικό

3ο Επαναληπτικό-Υδρογονάνθρακες

3ο Επαναληπτικό-Γενικό διαγώνισμα

2ο Επαναληπτικό-Ομόλογες σειρές-Ονοματολογία-Καύσεις

2ο Επαναληπτικό

2ο Επαναληπτικό-Καύση – αντιδράσεις υδρογονανθράκων

1ο Επαναληπτικό-Ονοματολογία-Καύση

1ο Επαναληπτικό

1ο Επαναληπτικό-Ομόλογες σειρές-Ονοματολογία

Ολικό διαγώνισμα

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ-ΚΑΥΣΕΙΣ

1o Επαναληπτικό Κεφάλαια 1.1-1.3 (1)

ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡ.ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Έκθεση:

4ο Επαναληπτικό-Η ενημέρωση, το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης-Μάιος 2019

3ο Επαναληπτικό- Ο ρατσισμός του οίκτου και η δεύτερη γενιά-2/2019

2ο Επαναληπτικό-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ-1/2019

1ο Επαναληπτικό-Ελεύθερος χρόνος-10/2018

3ο Επαναληπτικό-Συνωστισμός για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

2ο Επαναληπτικο-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

1o Eπαναληπτικό-ελεύθερος χρόνος

4ο Επαναληπτικό-Ο ρατσισμός του οίκτου και η δεύτερη γενιά

3ο Επαναληπτικό-«Δυο γυφτοπούλες στο βουνό»

2ο Επαναληπτικό-Ελεύθερος χρόνος

1ο Επαναληπτικό-Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία

Ολικό διαγώνισμα Ο ρατσισμός του οίκτου και η δεύτερη γενιά

3ο επαναληπτικό: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

2ο επαναληπτικό: Το απρόσωπο στη δουλειά

1ο Επαναληπτικό:Ελεύθερος χρόνος & ψυχαγωγία

MME

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Βιολογία:

3ο Επαναληπτικό-Μάιος 2019

2ο Επαναληπτικό-1/2019

Κεφάλαιο 1&2

βιολογία 3+ 4

Φυσική ΓΠ

3ο Επαναληπτικό

2ο Επαναληπτικό

1ο Επαναληπτικό-Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων

Ολικό διαγώνισμα

Διαγωνίσματα για τις Τάξεις του Λυκείου που έδωσαν οι καθηγητές μας προβάλλονται μόλις εξετάζονται σε αυτά οι μαθητές του φροντιστηρίου.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s