Δυνατότητα Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Το Φροντιστήριο μας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές του να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά το σύνολο των μαθημάτων που παρέχονται σε όλες τις τάξεις.

Η παρακολούθηση γίνεται από καταρτισμένους καθηγητές και ειδικό εξοπλισμό σε κάθε τάξη ώστε το μάθημα να γίνεται σαν να είναι ο μαθητής μέσα στη τάξη.

Το φροντιστήριο συνεργάζεται με την επαγγελματική πλατφόρμα της zoom προκειμένου να έχει όλα τα πλεονεκτήματα ενός διαδραστικού μαθήματος.(Διαμοιρασμός οθόνης, γραφίδα ώστε η οθόνη του καθηγητή να γίνεται λευκοπίνακας, κανένα όριο χρόνου, λειτουργίες τάξης)